EN |
BODY:70003
常规参数
 • 高: 192.5
 • 胸围: 93
 • 腰围: 70
 • 臀围: 96
 • 肩宽: 45
 • 领围: 35.5
 • 脚长: 23.5
 • 脚跟离地: 4
可选配置
头型
-侧
-正
手臂
KM6007
KM6006
KM6005
KM6004
KM6003
KM6002
KM6001
底盘
BZ07-3
BZ07-2
BZ07-1
BODY:21002N
常规参数
 • 高: 67
 • 胸围: 93
 • 腰围: 74.5
 • 肩宽: 41
可选配置
头型
-侧
-正
手臂
KM6007
KM6006
KM6005
KM6004
KM6003
KM6002
KM6001
底盘
万向轮底座1
铁三角底座1
BZ09-3
BZ09-2
BZ09-1
BZ01-2
BZ01-1
BODY:21013
常规参数
 • 高: 67
 • 胸围: 93
 • 腰围: 74.5
 • 肩宽: 41
可选配置
手臂
KM6007
KM6006
KM6005
KM6004
KM6003
KM6002
KM6001
底盘
万向轮底座1
铁三角底座1
BZ09-3
BZ09-2
BZ09-1
BZ01-2
BZ01-1
BODY:21001N
常规参数
 • 高: 87
 • 胸围: 102.5
 • 腰围: 84.5
 • 臀围: 108
 • 肩宽: 32
可选配置
手臂
KM6007
KM6006
KM6005
KM6004
KM6003
KM6002
KM6001
底盘
万向轮底座1
铁三角底座1
BZ09-3
BZ09-2
BZ09-1
BZ01-2
BZ01-1
PLEASE FILL IN THE FOLLOWING INFORMATION
如需获取下载资料请填写以下信息,我们电话核实后,会以邮件形式发送给您。
提交